ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 20/10/2014   -   Φοιτητών
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές_Υποβολή της φόρμας Μ6
Ανακοίνωση για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν κάνει έναρξη της μεταπτυχιακής εργασίας εξειδίκευσης και δεν υπέβαλαν τη φόρμα Μ6, θα πρέπει να την υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 24/10/2014

Το παρακάτω συνημμένο περιέχει την σχετική ανακοίνωση και την φόρμα Μ6.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!