ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 23/10/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τους φοιτητές που έκαναν τη δήλωση μετάβαση από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών

Ενημερώνονται οι φοιτητές, οι οποίοι έκαναν Υπεύθυνη Δήλωση Μετάβασης από το 4ετές στο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών ότι θα ακυρωθεί ηλεκτρονικά το Δελτίο Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academic.minedu.gov.gr προκειμένου να εκδοθεί νέο δελτίο.

Προσοχή: στην ηλεκτρονική αίτηση στο πεδίο ημερομηνία πρώτης εγγραφής θα γράψετε 10/2014(ημερομηνία υπεύθυνης δήλωσης μετάβασης στο 5ετές Πρόγραμμα).
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!