ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 24/10/2014   -   Φοιτητών
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη Μεταφορά θέσεων εισαγωγής - Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

Δελτίο Τύπου

Μεταφορά θέσεων εισαγωγής Πολυτέκων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 να εισέλθουν από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» προκειμένου να ενημερωθούν για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα δέχεται τα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014.

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!