ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 07/11/2014   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση *Αλλαγή της ώρας της ορκωμοσίας*

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η Ορκωμοσία του Τμήματός μας την Πέμπτη 27/11/2014 θα γίνει στις 9:00 το πρωί. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 7:30 έως τις 8:15 για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα και να προσέλθουν στην Τηβεννιοθήκη από τις 8:15 έως τις 8:50 ώστε να γίνει η ένδυση με την τήβεννο για την τελετή.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!