ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 07/11/2014   -   Φοιτητών
Πρακτική Άσκηση – Άνοιξη 2015| Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά την Άνοιξη 2015 και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 01 έως 05 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση του τμήματος.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο site του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr) στην ενότητα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι. > Φοιτητές > Πρόσκληση".

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!