ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 19/12/2014   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Επιστημομετρικές μέθοδοι για την αξιολόγηση Περιοδικών, Ερευνητών και Πανεπιστημίων", Ι. Μανωλόπουλος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εβδομαδιαίων σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Επιστημομετρικές μέθοδοι για την αξιολόγηση Περιοδικών, Ερευνητών και Πανεπιστημίων". Ομιλητής θα είναι ο κ. Ι. Μανωλόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πεδίο της Επιστημομετρίας (scientometrics) είναι μία διεπιστημονική περιοχή, όπου συνεισφέρουν διάφορες περιοχές των Μαθηματικών (Στατιστική) και της Πληροφορικής (web mining, information retrieval, vizualization κλπ). Θα δοθεί μία κριτική birds-eye view των εργαλείων της περιοχής για την αξιολόγηση των περιοδικών και των ερευνητών. Περαιτέρω θα γίνει αναφορά στις διαβόητες διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων διότι αυτές χρησιμοποιούν τα ανωτέρω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση τα ευρήματα μίας αξιολόγησης περιοδικών και ερευνητών είναι χρήσιμα αλλά πρέπει να σταθμίζονται και να ερμηνεύονται από τους ειδικούς.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!