ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 26/02/2015   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για τη χορήγηση του Στεγαστικού επιδόματος

Η ανακοίνωση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και στη συνέχεια προωθούνται υπηρεσιακά για έλεγχο και έγκριση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο περιέχει:

  • Την ανακοίνωση για το στεγαστικό επίδομα,
  • την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου,
  • Υπεύθυνη δήλωση,
  • και σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου,όπου απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης η οποία και επισυνάπτεται
. Προσοχή έκτος των παραπάνω υποβάλλονται και άλλα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην ανακοίνωση.Επισημαίνεται πως απαιτούμενο δικαιολογητικό αποτελεί το εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2015, ενώ δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής, όπως ίσχυε τα προηγούμενα έτη.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!