ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 06/02/2015   -   Φοιτητών
ERASMUS+ Προκήρυξη για Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση, 2014/15

Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων δημοσιεύει την Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την πρακτική άσκηση (traineeship) του Προγράμματος Erasmus+.

Η Προκήρυξη απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και πρόσφατα αποφοίτους του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής.

Χρονοδιάγραμμα Προκήρυξης

Οι ημερομηνίες της Προκήρυξης (έναρξη - λήξη) και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ορίζονται ως εξής:
Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2015
Λήξη: 27 Φεβρουαρίου 2015
Ενημερωτικές συναντήσεις για τη διαδικασία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας:
Καθημερινά, 12.00 - 14.00 στη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων (Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος) Υποβολή πλήρους
και ορθά συμπληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας (αφού έχει ελεγχθεί από τα στελέχη της Δ/νσης ΔΔΣ): Καθημερινά από 6 Φεβρουαρίου έως και 27 Φεβρουαρίου, έως τις 14.30, στην Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου (Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το link

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!