ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 20/02/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Εύρωστη Ανασύσταση Κατακερματισμένων Τρισδιάστατων Αντικειμένων", Γεώργιος Παπαϊωάννου

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εβδομαδιαίων σεμιναρίων του τμήματος, μετά από μια μικρή διακοπή λόγω εξεταστικής, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/02/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Εύρωστη Ανασύσταση Κατακερματισμένων Τρισδιάστατων Αντικειμένων". Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανασύσταση κατακερματισμένων τρισδιάστατων αντικειμένων από τα κομμάτια τους αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και για άλλους τομείς. Στη δική μας μεθοδολογία, αντιμετωπίζουμε την ανακατασκευή με μια καθαρά γεωμετρική προσέγγιση και προτείνουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, όπου εφαρμόζεται μια αποδοτική και γενική στρατηγική ολικής γεωμετρικής βελτιστοποίησης τριών επιπέδων. Κρίσιμη για την αποδοτικότητα της μεθόδου είναι η διακριτή προσέγγιση και αξιοποίηση ενός πεδίου αποστάσεων από τις επιφάνειες των μοντέλων, η οποία ελαττώνει σημαντικά το χρόνο υπολογισμού αποστάσεων μεταξύ σημείων και επιφανειών, επιτρέποντας έτσι την συστηματική αναζήτηση βέλτιστων λύσεων ευθυγράμμισης των κομματιών σε όλο το χώρο αναζήτησης. Η διαδικασία που προκύπτει διασφαλίζει αξιόπιστη ευθυγράμμιση με μεγάλη ανεκτικότητα σε γεωμετρικές αλλοιώσεις λόγω φθοράς των κομματιών, σφάλματα δειγματοληψίας, θόρυβο αλλά και απώλεια ολόκληρων τμημάτων γεωμετρίας. Ο αλγόριθμος ευθυγράμμισης είναι αρκετά γενικός ώστε να μπορεί να δουλέψει πάνω σε κομμάτια οποιουδήποτε σχήματος και τοπολογίας, αλλά και να εφαρμοστεί σε διαφορετικά προβλήματα, όπως η αντιστοίχηση τμηματικών όψεων από τρισδιάστατη σάρωση. Επιπλέον, για σημαντικά φθαρμένα αντικείμενα με μικρή ή καμία κοινή επιφάνεια επαφής, η ευθυγράμμιση με βάση τη συναρμογή των κομματιών μπορεί να υποβοηθηθεί ή να αντικατασταθεί πλήρως από κριτήρια ευθυγράμμισης γνωρισμάτων που ανιχνεύονται στις εξωτερικές, μη σπασμένες επιφάνειές τους. Η μέθοδος έχει αξιολογηθεί ποιοτικά τόσο με δεδομένα από πραγματικά αρχαιολογικά ευρήματα, όσο και ποσοτικά, με ελεγχόμενα πειράματα με ψηφιοποιημένα αντικείμενα πριν και μετά τη θραύση τους, με το μετρούμενο σφάλμα να κυμαίνεται κάτω από τις ανοχές σφάλματος ψηφιοποίησης των κομματιών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!