ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 28/04/2015   -   Φοιτητών
ERASMUS+: Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές ή την Πρακτική Άσκηση, ακαδ. έτους 2015-16

Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων δημοσιεύει την Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις δράσεις
(i) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές (learning ή study)
(ii) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την επιμόρφωση /πρακτική άσκηση (traineeship)
του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 (και συγκεκριμένα για κινητικότητες που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2015 έως 30/09/2016).

Χρονοδιάγραμμα Προκήρυξης

Οι ημερομηνίες της Προκήρυξης (έναρξη – λήξη) και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ορίζονται ως εξής:
Έναρξη: 27 Απριλίου 2015
Λήξη: 12 Μαΐου 2015
Συνεργασία με τα στελέχη της Δ/νσης ΔΔΣ: Καθημερινά (27/04-12/05), 11.00-14.00
Υποβολή πλήρους και ορθά συμπληρωμένου φακέλου υποψηφιότητας: Καθημερινά (27/04-12/05), 11.00-14.00 (Υπηρεσία Κεντρικού Πρωτοκόλλου, Μεταβατικό κτήριο, 2ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν
i. το πλήρες κείμενο με τις Γενικές Πληροφορίες και
ii. την Προκήρυξη.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!