ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 13/05/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"On the in-field test of safety-critical systems", Matteo Sonza Reorda

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των εβδομαδιαίων σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Τετάρτη 13/05/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "On the in-field test of safety-critical systems". Ομιλητής θα είναι ο κ. Matteo SONZA REORDA, Full Professor,Dipartimento di Automatica e Informatica, Politecnico di Torino.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In-field test of safety-critical systems is becoming increasingly important mainly due to the growing usage of electronic systems even in areas where safety is an issue and to the higher chances of failures in new devices. Standards and regulations are also pushing the adoption of effective test solutions both at the device and at the system level. These often include the requirement of detecting new faults arising during the system life (in-field test). While Design for Testability is definitely an effective solution, there are situations in which alternative or complementary ways have to be explored (e.g., because DfT solutions are not usable and/or documented), and functional testing stands as a viable solution. The presentation will overview the state of the art and the main open issues in this area (e.g., in terms of achievable defect coverage, test time, and costs), emphasizing in particular the role that could be played by the functional approach, reporting about recent advancements that could allow its easier and wider adoption in practice.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!