ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 05/06/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Decomposition of Signed Graphic Matroids", Λεωνίδας Πιτσούλης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/06/2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Decomposition of Signed Graphic Matroids". Ομιλητής θα είναι ο κ. Λεωνίδας Πιτσούλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In this talk we will present a decomposition theory for the class of signed graphic matroids which are representable in either GF(2) or GF(4). The proposed decomposition differs from previous decomposition results on matroids that have appeared in the literature in the sense that it is not based on k-sums such as the decomposition of regular matroids, but rather on the operation of deletion of a cocircuit. A sketch of the resulting recognition algorithms as well as an excluded minor characterization of the building blocks of the aforementioned decomposition will also be presented.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!