ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 03/06/2015   -   Φοιτητών
Στεγαστικό επίδομα - Επικαιροποιημένα Έγγραφα

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα επικαιροποιημένα αρχεία, έντυπα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Στεγαστικό Επίδομα Φοιτητών 2015. Επισημαίνεται πως απαιτούμενο δικαιολογητικό αποτελεί το εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2015, ενώ δεν υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής, όπως ίσχυε τα προηγούμενα έτη.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ανήκει ο φοιτητής και στη συνέχεια προωθούνται υπηρεσιακά για έλεγχο και έγκριση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6991
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!