ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 24/09/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Multi-Formalism Modeling οf Complex Problems", Alexander H. Levis

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24/09/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Multi-Formalism Modeling οf Complex Problems". Ομιλητής θα είναι ο κ. Alexander H. Levis, Καθηγητής του Τμήματος Electrical, Computer and Systems Engineering, George Mason University, Fairfax, USΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
The modeling of a complex problem such as the effect of cyber exploits on the performance of an organization is a complex problem and requires development and interoperation of a set of several models. Each model, developed using different modeling languages, offers unique insights and makes specific assumptions about the organization being modeled, its means of communication and the processes that it uses. Interoperation of such models can produce a more robust modeling and simulation capability to support analysis and evaluation of functional and non-functional measures such as resilience. Meta-modeling analysis based on Concept Maps and Ontologies indicates what types of interoperation are valid between models expressed in different modeling languages. The approach is illustrated through examples focusing on the use of several types of models.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!