ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 14/09/2015   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για την ανάρτηση βαθμολογίας στο μάθημα Απειροστικός Λογισμός Ι

Oι φοιτητές μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του μαθήματος στη διεύθυνση

http://users.uoi.gr/kmavridi

όπου μέσω ειδικής φόρμας μπορούν να ενημερωθούν ο καθένας χωριστά για το βαθμό που έλαβε. Οι βαθμοί εντός των επομένων ημερών θα περαστούν και το Online Φοιτητολόγιο.

Εκ μέρους του διδάσκοντα
Κυριάκος Μαυρίδης

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!