ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 10/09/2015   -   Φοιτητών
Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου για Πρωτοετείς Φοιτητές

Η ανακοίνωση αφορά πρωτοετείς φοιτητές που δεν συμπλήρωσαν με την εγγραφή τους το ατομικό στατιστικό δελτίο. Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να το συμπληρώσουν και να το προσκομίσουν ή να το αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής στο Μεταβατικό Κτίριο του Παν/μίου Ιωαννίνων. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ εδώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!