ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 23/10/2015   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Δενδρικές Δομές για Αποδοτική Ανάλυση Γραφημάτων", Λουκάς Γεωργιάδης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/10/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Δενδρικές Δομές για Αποδοτική Ανάλυση Γραφημάτων". Ομιλητής θα είναι ο κ. Λουκάς Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα γραφήματα χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση πολλών σημαντικών οντοτήτων όπως ο παγκόσμιος ιστός, τηλεπικοινωνιακά, οδικά και κοινωνικά δίκτυα, βάσεις δεδομένων, βιολογικά συστήματα, κυκλώματα και προγράμματα υπολογιστών. Για το λόγο αυτό, η σχεδίαση αποδοτικών αλγόριθμων και δομών δεδομένων για την ανάλυση γραφημάτων έχει μεγάλο θεωρητικό αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον. Πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή των γραφημάτων μπορούν να αναπαρασταθούν με δένδρα, γεγονός που καθιστά δυνατή τη σχεδίαση αποδοτικών αλγόριθμων τόσο για τον υπολογισμό όσο και τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών. Στην ομιλία θα δώσουμε μερικά παραδείγματα δενδρικών δομών οι οποίες είναι χρήσιμες στην ανάλυση της συνεκτικότητας γραφημάτων. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στα δένδρα εμφωλευμένων βρόχων, στα δένδρα κυρίαρχων κόμβων και στα ανεξάρτητα γεννητικά δένδρα. Θα περιγράψουμε αλγόριθμους γραμμικού χρόνου για τον υπολογισμό τους και επιπλέον θα δώσουμε μερικές εφαρμογές σε προβλήματα συνεκτικότητας και σχεδιασμού δικτύων.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!