ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 16/11/2015   -   Ομιλίες
Βιωματικό Εργαστήριο αξιοποίησης πρωτόγνωρων οικονομικών δεδομένων με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της δράσης
Data Labs: εργαστήρια για όλους

Τα Data Labs αποτελούν μια σειρά εννέα βιωματικών εργαστηρίων για την εξοικείωση των ερευνητών με την επανάσταση των ανοιχτών δεδομένων και οργανώνονται στα πλαίσια του έργου Linked Economy. Το Linked Economy ασχολείται με την προτυποποίηση, την διασύνδεση και την ανοιχτή διάθεση πρωτόγνωρων δεδομένων για την οικονομία με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της δράσης.

Το Βιωματικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και ώρα 17:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα το βιωματικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  • Εισαγωγή στα Ανοιχτά δεδομένα για την οικονομία
  • Τεχνολογίες για την επεξεργασία ανοιχτών δεδομένων
  • Αξιοποίηση της πλατφόρμας LinkedEconomy.org

Δήλωση συμμετοχής: join.linkedeconomy.org

Το έργο LinkedEconomy εντάσσεται στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-13. Συνοπτικά, αφορά στην παροχή ενιαίας πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με βάση διεθνή πρότυπα για την αξιοποίηση ετερογενών οικονομικών δεδομένων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε φορείς που επιθυμούν να διαθέσουν τα δεδομένα τους.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!