ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 18/03/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Schema evolution for relational databases", Panos Vassiliadis

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/03/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Schema evolution for relational databases". Ομιλητής θα είναι ο κ. Βασιλειάδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Like all software systems, databases are subject to evolution as time passes. Apart from the evolution of the content, the internal structure, also known as schema of the database, evolves too. The impact of schema evolution is tremendous as every change to the schema of a database affects the syntactic correctness and the semantic validity of all the surrounding applications and de facto necessitates their maintenance in order to remove errors from their source code. The talk will provide a walk-through on the currently available evidence on the mechanics of schema evolution, based on the study of the version history of free, open-source systems (FOSS) that are built on top of relational databases. We will discuss the main lessons learned from these case studies, concerning the growth patterns and the change rate of the involved schemata. Moreover, we will also present recent findings on how the change profile of individual tables is related to their structural properties, like schema size (the number of attributes of a table), duration, and, time of birth. Open issues for further research will be discussed at the end of the talk.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!