ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 25/05/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Suppressing diffusion processes on arbitrary networks using treatment resources of limited efficiency", Argyris Kalogeratos

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/05/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Suppressing diffusion processes on arbitrary networks using treatment resources of limited efficiency". Ομιλητής θα είναι ο κ. Argyris Kalogeratos, École Normale Supérieure – Cachan, France.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In many real-life situations, it is critical to dynamically suppress or remove an undesired diffusion process taking place on a network (viruses, information, behaviors, etc.). The talk will present a framework for Dynamic Resource Allocation (DRA) assuming a continuous-time SIS epidemic model, and that a budget of treatment resources of limited efficiency are at the disposal of authorities to distribute them on the nodes of the network.
Special emphasis will be given on the macroscopic and microscopic (or local) properties of the network structure for the problem and two strategies will be presented that fall in this framework: a) a simple yet effective greedy approach, and b) a more sophisticated one that uses a precomputed priority plan of how the healing strategy should proceed on a specific network.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!