ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 16/06/2016   -   Φοιτητών
Στεγαστικό Επίδομα 2015-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το στεγαστικό επίδομα φοιτητών (1.000,00 €) ακαδ. έτους 2015-2016.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών/ Τμημάτων τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2015-2016.

Δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

Οι δικαιούχοι Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησης του προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τρέχοντος φορολογικού έτους (2015) με τα εισοδήματα του έτους 2015.

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και συμπλήρωση-προσκόμιση δικαιολογητικών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!