ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 24/06/2016   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο: "Two level non-overlapping and overlapping Schwarz methods for discontinuous Galerkin approximations of second and fourth order elliptic problems", Ohannes Karakashian

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Two level non-overlapping and overlapping Schwarz methods for discontinuous Galerkin approximations of second and fourth order elliptic problems". Ομιλητής θα είναι ο κ. Ohannes Karakashian, Professor, Department of Mathematics,University of Tennessee, Knoxville, USA.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

We present some two-level non-overlapping and overlapping additive Schwarz domain decomposition methods for the solution of the linear systems resulting from symmetric interior penalty discontinuous Galerkin discretizations of second and fourth order elliptic problems. In particular we investigate the influence of the penalty terms as well as the choice of the coarse mesh spaces on the condition numbers of the preconditioned linear systems. We identify significant differences between the two methods as far as such dependences are concerned. The numerical experiments conducted are largely in agreement with the theoretical results.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!