ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τρίτη, 19/07/2016   -   Φοιτητών
Επείγουσα ανακοίνωση για προπτυχιακούς φοιτητές

Η ανακοίνωση αφορά τις υπηρεσίες του GUNET και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οφείλετε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα http://amka.gunet.gr και να συμπληρώσετε το ΑΜΚΑ σας.

Η συμπλήρωση πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέχρι και την 31/07/2016

Οι κωδικοί που ζητούνται είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιoύνται στο Cronos
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!