ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 16/09/2016   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων Αγγλικά Ι & Αγγλικα ΙΙ

Το μάθημα των Αγγλικών Ι θα εξεταστεί ηλεκτρονικά στα εργαστήρια ΠΕΠ1 και ΠΕΠ2 στην αναγραφόμενη στο πρόγραμμα εξετάσεων ώρα.
Όσοι φοιτητές χρωστούν τα Αγγλικά ΙΙ θα δώσουν πρώτα τα Αγγλικά ΙΙ με την κ. Πρέντζα και στην συνέχεια θα ανέβουν στα εργαστήρια να δώσουν και τα Αγγλικά Ι.

Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου Κουράκου Μαυρομιχάλη
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!