ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 19/09/2016   -   Φοιτητών
Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (Μεταβατικό Κτίριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) από την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. 1.Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που χορηγήθηκε από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπήρξαν διαφοροποιήσεις-αναντιστοιχίες ως προς τα απαιτούμενα προς εγγραφή στοιχεία στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων αυτών στη Γραμματεία.
 2. 2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του πρωτοετή φοιτητή/φοιτήτριας.
 3. 3. Δύο(2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. 4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (του ιδίου του φοιτητή/φοιτήτριας ή του κηδεμόνα του/της) του φορολογικού έτους 2015.
 5. 5. Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από το Ακαδημαϊκό Τμήμα/Σχολή προηγούμενης εγγραφής. Προσοχή: Αφορά μόνο τους φοιτητές που είχαν αιτηθεί τη διαγραφή τους πριν την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής και διαγραφής.
 6. Όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν δύνανται να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μπορούν να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier), αποκλειστικά στην ανωτέρω προθεσμία, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
  ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ COURIER****
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  Μεταβατικό Κτίριο
  45110 Ιωάννινα
  Τηλέφωνα επικοινωνίας:2651007196,7458, 7213

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο, όπου περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της εγγραφής, την ακαδημαϊκή ταυτότητα(πάσο), τη στέγαση και άλλα.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!