ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 04/01/2017   -   Φοιτητών
Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθ. ΟΙΚ106 "Μικροοικονομική Θεωρία Ι"

Η εξέταση του μαθήματος "ΟΙΚ106 Μικροοικονομική Θεωρία Ι", που διδάσκεται από τον Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Μιχαήλ Χλέτσο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και ώρα 17:00-19:00 σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!