ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 01/02/2017   -   Φοιτητών
Εξέταση Αγγλικά Ι & Αγγλικά ΙΙ

Τα μαθήματα των Αγγλικών Ι και ΙΙ θα δοθούν στην αναγραφόμενη στο πρόγραμμα ημέρα και ώρα ηλεκτρονικά στα εργαστήρια ΠΕΠ1, ΠΕΠ2 και ΠΕΛΣ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να έχουν μαζί την ηλεκτρονική τους ταυτότητα, και να γνωρίζουν όνομα χρήστη και κωδικό για το ecourse.

*Στις 12.00 -12.30 μ.μ. θα εξεταστούν οι πρωτοετείς στα Αγγλικά Ι.
*Στις 12.45-13.15 μ.μ. θα εξεταστούν όσοι χρωστούν τα Αγγλικά Ι από παλιότερα έτη.
*Στις 13.30 -2.00 μ.μ. θα εξεταστούν όσοι χρωστούν τα Αγγλικά ΙΙ.
Η διδάσκουσα
Ε. Ευμοιρίδου
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!