ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Τετάρτη, 26/04/2017   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Γεωμετρικές τεχνικές για κορυφαία-k (top-k) ερωτήματα", Κυριάκος Μουρατίδης

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την 26/04/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Γεωμετρικές τεχνικές για κορυφαία-k (top-k) ερωτήματα". Ομιλητής θα είναι ο κ.Κυριάκος Μουρατίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Υπεύθυνος Μ.Δ.Ε. Εφαρμ. Πληρ/κών Συστημάτων, Σχολή Πληροφοριακών Συστημάτων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Αν. Καθ. Κυριάκος Μουρατίδης θα συνοψίσει το πρόσφατο ερευνητικό του έργο σε γεωμετρικές τεχνικές για top-k ερωτήματα σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα, θα ορίσει τα προβλήματα global immutable region (GIR), maximum rank query (MaxRank) και k-shortlist preference regions (kSPR) και θα περιγράψει τις κεντρικές ιδέες για την επίλυση/επεξεργασία τους. Δεδομένου του διανύσματος βαρών ενός top-k ερωτήματος, το GIR πρόβλημα (SIGMOD’14) υπολογίζει το μέγιστο χώρο γύρω από αυτό το διάνυσμα όπου τα κορυφαία k αντικείμενα παραμένουν τα ίδια. Το MaxRank ερώτημα (VLDB’15) υπολογίζει την υψηλότερη θέση που μπορεί να καταταχτεί ένα αντικείμενο για οποιοδήποτε πιθανό διάνυσμα βαρών. Το kSPR πρόβλημα (SIGMOD’17) υπολογίζει όλα τα πιθανά διανύσματα βαρών που κατατάσσουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο μεταξύ των κορυφαίων k. Θα κλείσει την ομιλία με σύντομες πληροφορίες για την προοπτική διδακτορικών σπουδών με υποτροφία στη Σχολή Πληροφοριακών Συστημάτων του SMU.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!