ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Δευτέρα, 15/05/2017   -   Ομιλίες
Ημερίδα σε Θέματα Ψηφιακών Συστημάτων Υλικού

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί ημερίδα πάνω σε θέματα Ψηφιακών Συστημάτων Υλικού, η οποία θα διαχωριστεί σε δυο ημέρες.
Το πρώτο σκέλος θα γίνει την Δευτέρα, 8/5/2017 με ώρα έναρξης 11:00 και λήξη στις 15:00 και το δεύτερο σκέλος την Δευτέρα, 15/5/2017 με ώρα έναρξης 11:00 και λήξη στις 17:30. Όλες οι ομιλίες θα δοθούν στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα της ημερίδας (και των δύο ημερών) επισυνάπτεται.

Πρόγραμμα 1ης Ημερίδας, 8/5/2017

Πρόγραμμα 2ης Ημερίδας, 15/5/2017

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!