ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 16/11/2017   -   Φοιτητών
Εκδήλωση

Μέσα από το δίκτυο συνεργασιών που αναπτύσσει η ΔΑΣΤΑ στο πλαίσιο των δράσεων της σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση του "hub:raum IoT Academy in Athens", που διοργανώνεται από την DT σε συνεργασία με την COSMOTE, στις 23 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα.

Στο event προσκαλούνται επιχειρήσεις και start uppers του κλάδου που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών πάνω στο IoT και βρίσκονται σε διαδικασία ενσωμάτωσης του νέου δικτύου πρόσβασης NBIoT στα προϊόντα που αναπτύσσουν, όπως και εκπρόσωποι πανεπιστημίων και IoT enthusiasts ανεξαρτήτως κλάδου. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται περιγραφή του "hubraum IoT Academy in Athens" ενώ η ιστοσελίδα του event είναι:

www.iotathens.splashthat.com
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!