ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Πέμπτη, 23/11/2017   -   Φοιτητών
Εγγραφές Αιτούντων Μετεγγραφή
Ανακοίνωση σχετικά με την εγγραφή των αιτούντων μετεγγραφή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής από την Πέμπτη 23/11/2017 έως και την Πέμπτη 30/11/2017 προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας δύο έγχρωμες φωτογραφίες (ταυτότητας).
©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!