ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Παρασκευή, 08/12/2017   -   Ομιλίες
Σεμινάριο Τμήματος με τίτλο:"Δομικά Θεωρήματα στην Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων", Δημήτριος Μ. Θηλυκός

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των σεμιναρίων του τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/12/2017 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ομιλία με τίτλο "Δομικά Θεωρήματα στην Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων". Ομιλητής θα είναι ο κ. Δημήτριος Μ. Θηλυκός, Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ισχυρές τεχνικές στης αλγοριθμικής θεωρίας γραφημάτων βασίζονται σε δομικές ιδιότητες γραφημάτων όπως η επιπεδότητα, η εμβαπτισιμότητα σε επιφάνειες, οι δεντροαποσυνθέσεις, ή διάφορες παραλλαγές της έννοιας της «ισοπέδειας». Τέτοια δομικά χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν το σχεδιασμό αποδοτικών αλγόριθμων και, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να γενικευτούν σε «αλγοριθμικά μετα-θεωρήματα» που συνδυάζουν εργαλεία από τους Αλγόριθμους, τη Λογική, και τα Διακριτά Μαθηματικά. Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιάσουμε σειρά θεωρημάτων αυτού του είδους καθώς και σχετικές τεχνικές σχεδιασμού παραμετρικών αλγόριθμων για προβλήματα σε γραφήματα. Επίσης θα κάνουμε σύντομη περιγραφή των βασικών ερευνητικών κατευθύνσεων στην παραπάνω περιοχή.

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!