ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Σταύρος Νικολόπουλος
 
Καθηγητής
Διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τ. Θ. 1186
45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

+30-26510-08801

FAX:

+30-26510-08890

Γραφείο:

Γ4

email:

stavros (at) cse.uoi.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Νικολόπουλος Σταύρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Πτυχίο Mαθηματικών, 1982), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Dundee, Scotland (M.Sc στην Πληροφορική, 1985) και Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Ph.D στην Πληροφορική, 1991). Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο SACLANT Undersea Research Centre, Italy (1990-91). Έχει διατελέσει Λέκτορας στο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Kύπρου (1992-96). Tο 1996 εξελέγη Eπ. Kαθηγητής στο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων το 2002 Αν. Καθηγητής και το 2007 Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Παράλληλοι Αλγόριθμοι, Θεωρία Γραφημάτων, Aλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων - Τέλεια Γραφήματα, Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων - Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι.

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • B.Sc. in Mathematics, University of Ioannina, Greece, 1982
  • M.Sc. in Computer Science, University of Dundee, Scotland, 1985
  • Ph.D. in Computer Science, University of Ioannina, Greece, 1991

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Σχεδιασμός και Ανάλυση Παραλλήλων Αλγορίθμων - Αλγόριθμοι Γραφημάτων
  • Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων - Τέλεια Γραφήματα

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!