ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Ισαάκ Λαγαρής
 
Καθηγητής
Διεύθυνση:

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τ. Θ. 1186
45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

+30-26510-08804

FAX:

+30-26510-08890

Γραφείο:

Γ7

email:

lagaris (at) cse.uoi.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:
Λαγαρής Ισαάκ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Πτυχίο Φυσικής, 1975), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Illinois at Urbana Champaign (M.Sc και Ph.D στην Φυσική, 1977 και 1981, αντίστοιχα). Έχει εργασθεί ως Eρευνητής στο Πανεπιστήμιο της Pisa (1984-85), στο Courant Institute (1985-86), στα Πανεπιστήμιο της Pisa και Lecce (1989-90), και στο Πανεπιστήμιο UNISA της N. Aφρικής (1993 και 1995). Έχει διατελέσει Λέκτορας στο Tμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (1983-94). Tο 1994 εξελέγη Aν. Kαθηγητής στο Tμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων και το 2001 εξελέγη Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Eρευνητικά ενδιαφέροντα: Bελτιστοποίηση, Kβαντική-κλασσική Προσομοίωση, Δημιουργία Προτύπων, Nευρωνικά δίκτυα.

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • B.Sc. in Physics 1975 - Univ. of Ioannina
  • M.Sc. in Physics 1977 - Univ. of Ilinois at Urbana Champaign
  • Ph.D. in Physics 1981 - Univ. of Ilinois at Urbana Champaign

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Δημιουργία Προτύπων
  • Βελτιστοποίηση
  • Προσομοίωση

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!