ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ SITE MAP | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ENGLISH
Καλυψώ Λατίνου
Προϊσταμένη Γραμματείας 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
Διεύθυνση:

Τμήμα Πληροφορικής, Μεταβατικό Κτίριο
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης
Τ.Θ.1186
45110 - Ιωάννινα

Τηλέφωνο:

+30-26510-07196

FAX:

+30-26510-07021

email:

gramcs (at) cc.uoi.gr

Γραφείο:

Ισόγειο Μεταβατικού Κτιρίου

Λατίνου Καλυψώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

©2010 DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING - UNIVERSITY OF IOANNINA
created by data|SCIENCE

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!