Σήματα και Συστήματα (ΜΥΥ503)

Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018

 

Ανακοινώσεις
25 Σεπτεμβρίου 2017 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα
25 Σεπτεμβρίου 2017 Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2017 (ΠΛΥ607)
Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2017 (ΜΥΥ503)

Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, 13:00-14:00 και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 18:00-19:00.
Υπενθυμίζεται ότι η επανεξέταση ενδέχεται να καταλήξει σε χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που έχει ανακοινωθεί.
3 Οκτωβρίου 2017 Αντιμετάθεση διαλέξεων. Εκτάκτως, η διάλεξη της Δευτέρας 9 Οκτωβρίου θα γίνει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, 18:00-20:00, στη θέση της Θεωρίας Υπολογισμού (η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου την ίδια ώρα).
5 Οκτωβρίου 2017 Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, η διάλεξη της Τρίτης 10 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί 17:00-20:00 για την αναπλήρωση διαλέξεων που δε θα γίνουν το Νοέμβριο.
10 Οκτωβρίου 2017 Αντιστοιχία κεφαλαίων προτεινόμενων συγγραμμάτων
10 Οκτωβρίου 2017 Εισαγωγή στο MATLAB
Introduction to MATLAB (MIT slides)
Introduction to Octave
Introduction to Octave (LSU slides)

Εισαγωγικός κώδικας MATLAB/Octave
10 Οκτωβρίου 2017 Η διάλεξη της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί 16:00-19:00 για την αναπλήρωση διαλέξεων που δε θα γίνουν το Νοέμβριο.
12 Οκτωβρίου 2017 Διακριτό μιγαδικό εκθετικό και περιοδικότητα.
12 Οκτωβρίου 2017 Λυμένες ασκήσεις πάνω στη συνέλιξη
19 Οκτωβρίου 2017 Η διάλεξη της Δευτέρας 23 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί 18:00-21:00.
20 Νοεμβρίου 2017 1η Σειρά Ασκήσεων. Παράδοση: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στις 20:00.
20 Νοεμβρίου 2017 Λυμένες ασκήσεις πάνω στην ανάλυση Fourier σημάτων συνεχούς χρόνου.
17 Δεκεμβρίου 2017 Λυμένες ασκήσεις πάνω στην ανάλυση Fourier σημάτων διακριτού χρόνου και στη δειγματοληψία
17 Δεκεμβρίου 2017 2η Σειρά Ασκήσεων, Παράδοση: Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 20:00.
18 Ιανουαρίου 2018 Ενδεικτικό τυπολόγιο που θα μοιραστεί στην εξέταση.
3 Μαρτίου 2018 Βαθμολογία Χειμερινού εξαμήνου 2018 (ΜΥΥ503)
Βαθμολογία Χειμερινού εξαμήνου 2018 (ΠΛΥ607)
Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τετάρτη 7 Μαρτίου, 17:00-19:00.
20 Ιουνίου 2018 Βαθμολογία Ιουνίου 2018 (ΠΛΥ607)
Βαθμολογία Ιουνίου 2018 (ΜΥΥ503)
1 Οκτωβρίου 2018 Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018 (ΠΛΥ607)
Βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018 (ΜΥΥ503)
Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 15:00-16:00 και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, 17:00-18:00 στο γραφείο Β6.